دانشکده علوم پيراپزشکی

برنامه راهبردی

افق زمانی

 

با توجه به رشد روز افزون این دانشکده و افزایش تعداد دانشجویان، توسعه مقاطع تحصیلی تکمیلی و ایجاد رشته های جدید افق زمانی مطلوب پنج سال می باشد. لذا برنامه استراتژیک مورد نظر برای دوره زمانی سالهای  1393لغایت 1397 تدوین شده است. همچنین مقرر گردید برنامه استراتژیک هرساله  بازنگری گردد.

 

رسالت

رسالت دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ارتقاء کمیت و بهبود مداوم کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و فرهنگی با رویکردی خلاقانه و انعطاف پذیر در راستای تولید علم و دانش، تربیت نیروهای متخصص، متعهد و محقق و شناسایی نخبگان در رشته های بینایی سنجی، تکنولوژی رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و فناوری اطلاعات سلامت می باشد. هم چنین دانشکده خود را ملزم می داند با رعایت کرامت و منزلت انسانی و اصل تکریم ارباب رجوع، محیطی مناسب بمنظور رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان فراهم نماید. 

دورنما

دانشکده علوم پیراپزشکی مصمم است که بعنوان یکی از سه دانشکده برتر در حوزه های پیراپزشکی و توانبخشی در سطح کشور، در زمینه رعایت استانداردهای آموزشی مطرح گردد و جایگاه این دانشکده در تولید علوم و ارائه آموزش‌های تخصصی، کاربردی، حرفه‌ای و مهارتی با بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی، رعایت ارزشهای اخلاقی در پژوهش و آموزش با اتکاء به نیروی انسانی برتر ارتقاء یابد.

ارزشها

دانشکده علوم پیراپزشکی در راستای تحقق رسالت خویش خود را متعهد به حفظ ارزشهای ذیل می داند:

عدالت مداری در ارائه خدمات آموزشی

نوآوری در ارائه خدمات آموزشی

پژوهش و دانایی محوری

نظم  و مسئولیت پذیری

شایسته پروری دانشجویان

دین مداری و ولایت مداری

پایبندی به استانداردهای حرفه‌ای و ارزشهای اخلاقی

حفظ فضای با نشاط دانشجویی

 

 

برنامه استراتژیک دانشکده – دوره 5 ساله( 97-93) PDF

برنامه عملیاتی دانشکده - سال 94 PDF

برنامه عملیاتی دانشکده - سال 95 PDF

 برنامه عملیاتی حوزه آموزشی دانشکده- سال 1401  Ecxel