دانشکده علوم پيراپزشکی

کمیته پژوهش در آموزش

 

کمیته پژوهش در آموزش:

انجام پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی برای هر عضو هیأت علمی و دانش آموختگان آموزش پزشکی ضرورت دارد تا در کنار سایر نقش ها و کارکردهای ایشان (آموزشی ، اجرایی ، خدمات درمانی و ...) ، جزء فعالیت ها و کارکردهای کلیدی مد نظر قرار گیرد . با توجه به اینکه فعاليت هاي پژوهشي يكي از ابزارهاي مهم جهت تصميم گيريهاي مديران محسوب مي گردد و اين امر بويژه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كه فرايند آموزش بخش مهمی از فعاليت محوري آنها را تشكيل مي دهد از اهميت بيشتري برخوردار است و در راستاي وظايف تعيين شده مراكز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی ، ارائه و اجراي طرحهاي پژوهشي در زمينه آموزش پزشكي مي باشد. به این منظور معاونت پژوهش در آموزش مرکز به عنوان مغز متفکر مرکز توسعه عمل نموده و در راستای کمک به شناخت و تحلیل مسایل نظام آموزشی، طراحی و ارزشیابی مداخلات آموزشی، ترغیب و گسترش اجرا و به کارگیری طرح های کاربردی پژوهش در آموزش پزشکی و ایجاد تحرک و انسجام بخشیدن به فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه و تامین منابع وایجاد تسهیلات مالی و مشاوره ای در جهت انجام پژوهش ها با روش صحیح، فعالیت های مختلفی را در دست اقدام و ارائه دارد.

 

اهداف کمیته پژوهش در آموزش :

   1- نظارت بر اجرای طرحهای پژوهش در آموزش و تسهیل اجرای اینگونه طرحها

   2- سیاست گزاری، ساماندهی، هدایت و ارتقای پژوهشهای آموزشی

   3- گسترش فرهنگ پژوهشهای آموزشی در سطح دانشگاه

 

شرح وظایف کمیته پژوهش در آموزش:

 • بررسی طرح­های تحقیقاتی ارسالی به مرکز تحقیقات و واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 • معرفی و همکاری در طرح­های تحقیقات آموزشی به واحد پژوهش در آموزش و مرکز تحقیقات آموزش پزشکی ‌دانشگاه
 • مشاوره با اساتید و همکاری در تدوین پروپوزال، تهیه محتوا و برنامه ­ریزی درسی و طرح­های پژوهش در آموزش
 • تشویق و ترغیب اساتید جهت انجام پروژه های پژوهش در حوزه آموزش
 • جلب اعتماد اعضاء هیئت علمی به ­منظور همکاری با دفاتر توسعه (EDO) در زمینه­ های پژوهش در آموزش جهت ارسال به واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 • افزایش مشارکت اساتید، دانشجویان و محققان در زمینه ی پژوهش در آموزش پزشکی
 • برگزاری کارگاهها با هدف ارتقاء مهارتهای پژوهشی اساتید و دانشجویان با همکاری واحد توانمندسازی
 • استفادهی همه جانبه از فناوری اطلاعات به منظور رشد و ارتقای مهارتهای پژوهش در آموزش و بویژه ترویج روشهای نوین یاددهی یادگیری
 • هدایت برخی از پایانامه ها به موضوعات حوزهی آموزش پزشکی
 • گسترش آموزش مجازی با هدف ارتقای سطح فرایندهای آموزشی و تأکید بر تولید محصولات آموزشی نوین
 • نیازسنجی و بروزرسانی اولویتهای پژوهش در آموزش
 • جذب برخی از گرنتهای پژوهشی