دانشکده علوم پيراپزشکی

گزارش وضعیت آموزش مجازی دروس نظری در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد تا تاریخ اول خرداد 1399

گزارش وضعیت آموزش مجازی دروس نظری در دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد تا تاریخ اول خرداد 1399 بر اساس سامانه نوید

ردیف

نام درس

نام استاد

تعداد دانشجویان

تعداد محتوا

1

ابزرواسیون   تئوری

هادی استادی مقدم

21

9

2

اپتومتری 1   تئوری

آسیه احصایی

20

8

3

اپتومتری 3   تئوری

هادی استادی مقدم

16

14

4

اپتومتری پیشرفته   تئوری

جواد هرویان شاندیز

22

15

5

اپتومتری کودکان 1   تئوری

عباس عظیمی خراسانی

17

20

6

اپتیک هندسی و فیزیکی 1   تئوری

شبنم علومی

17

9

7

اختلال در بلع

داود سبحانی راد

15

7

8

اختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد

حمیده قائمی

17

6

9

اختلالات روانی گفتار

زهرا قیومی

6

13

10

اختلالات صوت

حمیده قائمی

6

8

11

اخلاق اسلامی   مبانی و مفاهیم

سید مرتضی موسوی گرمارودی

15

13

12

اخلاق حرفه ای

محمود محمودی ,  محمد محمدی

38

7

13

ادبیات فارسی

حسن قوامی

53

6

14

ارتوپدی

امین رازی ,  علیرضا موسویان

30

1

15

ارزیابی تصاویر پزشکی 2

فرزانه خروشی

34

13

16

ارزیابی تصاویر پزشکی 2

فرزانه خروشی

19

10

17

اصطلاحات پزشکی

خلیل کیمیافر

1

5

18

اصطلاحات پزشکی و زبان تخصصی

علی مرادی ,  داود سبحانی راد

20

18

19

اصطلحات پزشکی 1

خلیل کیمیافر

15

5

20

اصول فیزیکی سیستمهای توموگرافی کامپیوتری   سی تی اسکن

محسن اسدی نژاد

1

11

21

اصول فیزیکی سیستمهای توموگرافی کامپیوتری   سی تی اسکن

محسن اسدی نژاد

37

11

22

اصول مدیریت

سمیه فضائلی

15

16

23

اصول مدیریت

سمیه فضائلی

1

1

24

اصول مدیریت فردی و محیط کار

سمیه فضائلی

28

14

25

اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه

حسین آیت اللهی

42

1

26

الکتروتراپی   عوامل حرارتی  1

افسانه زینل زاده

22

18

27

الکترومیوگرافی کنیزیولوژیک

حسین اصغر حسینی

8

0

28

الگوهای پردازش گفتار و زبان

تکتم مالکی شاه محمود

17

11

29

امتحان جامع PhD

جواد هرویان شاندیز

4

0

30

انتقال خون   2

محمد رضا کرامتی

23

9

31

اندازه گیری و ارزشیابی و آزمون سازی

فاطمه حارث آبادی

6

19

32

اندیشه اسلامی 1   مبدا و معاد

سعید نمازی زادگان

19

12

33

اندیشه اسلامی 2   نبوت و امامت

سید حامد عنوانی

15

11

34

اندیشه اسلامی 2   نبوت و امامت

سید حامد عنوانی

40

11

35

اندیشه اسلامی 2   نبوت و امامت

هدایت الله برومند

45

6

36

انفورماتیک پزشکی

معصومه سرباز

5

6

37

انفورماتیک سلامت   2

معصومه سرباز

23

6

38

انقلاب اسلامی ایران

محمد شمس الدین دیانی تیلکی

42

12

39

انقلاب اسلامی ایران

محمد شمس الدین دیانی تیلکی

37

12

40

انقلاب اسلامی ایران

محمدعلی قائمی درودی سیستانی

23

22

41

انقلاب اسلامی ایران

محمد شمس الدین دیانی تیلکی

43

12

42

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

محمد شمس الدین دیانی تیلکی

22

12

43

انگل شناسی 2

سید علی اکبر شمسیان ,  الهام السادات مقدس ,  محسن نجاری ,  قدرت اله صالحی سنگانی

1

8

44

انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی   2

سید علی اکبر شمسیان ,  محسن نجاری

23

14

45

ایمنولوژی   2

مهران غلامین

1

0

46

ایمنی شناسی پزشکی

مهران غلامین

45

13

47

ایمونو هماتولوژی

محمد رضا کرامتی

43

10

48

آزمایشگاه انگل شناسی 2

سید علی اکبر شمسیان ,  الهام السادات مقدس ,  محسن نجاری

1

0

49

آزمایشگاه انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی   2

الهام السادات مقدس ,  محسن نجاری ,  قدرت اله صالحی سنگانی

23

13

50

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی

مهران غلامین

45

1

51

آزمایشگاه برنامه های کاربردی

سمیه فضائلی

16

14

52

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی   2

ناصر مبرا

27

7

53

آزمایشگاه فیزیولوژی

زهرا غلام نژاد

43

9

54

آسیب شناسی عمومی

محمد زارع

45

0

55

آشنایی با برنامه های کاربردی

سمیه فضائلی

16

14

56

آشنایی با بیماریهای داخلی

حسین آیت اللهی

42

1

57

آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فیزیوتراپی

حسین اصغر حسینی

8

0

58

آشنایی با ساختمان و ویژگیهای مواد کنتراست زا در تصویر برداری پزشکی

امیر حسین ضیایی مشهدی

28

7

59

آشنایی با فناوری نوین اطلاعات

شبنم علومی

15

6

60

آشنایی با کامپیوتر

صادق جعفرزاده

14

15

61

آشنایی با کامپیوتر

صادق جعفرزاده

18

15

62

آشنایی با کامپیوتر

صادق جعفرزاده

19

15

63

آشنایی با مبانی طب سنتی و مکمل

هدی عزیزی ,  سیدکاظم فرهمند

33

5

64

آمار

سعید اخلاقی

48

5

65

آمار

وحید قوامی  ,  سعید اخلاقی

2

1

66

آمار حیاتی

وحید قوامی

26

11

67

آمار حیاتی

جمشید جمالی

32

14

68

آمار حیاتی استنباطی

جمشید جمالی

21

12

69

آمار حیاتی مقدماتی

جمشید جمالی

16

8

70

آناتومی 2   توراکس، تنه و لگن

شبنم محمدی

46

48

71

آناتومی 3   جمجمه، مغز و اعصاب

عباس محمدی پور

1

0

72

آناتومی اندام فوقانی

قاسم سازگار

22

18

73

آناتومی سر و گردن و تنه

قاسم سازگار

21

11

74

آناتومی مقطعی

قاسم سازگار

29

12

75

آناتومی مقطعی

عباس محمدی پور

14

0

76

آناتومی نظری

فاطمه طهماسبی

2

8

77

آواشناسی

سیده مریم فضائلی

19

0

78

باکتری شناسی پزشکی

احسان آریان ,  هادی فارسیانی ,  هادی صفدری

52

10

79

بهداشت عمومی

مهرالسادات مهدی زاده

33

11

80

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

مهرالسادات مهدی زاده ,  منور افضل آقائی

27

13

81

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی

هادی طهرانی ,  حمید حیدریان

42

9

82

بهداشت،پیشگیری و مشاوره در گفتار درمانی

حمیده قائمی

16

11

83

بیماری شناسی

محبوبه صادقی

34

3

84

بیماری شناسی

محبوبه صادقی

15

3

85

بیماری شناسی 1

علی عمادی طرقبه

16

0

86

بیماری شناسی اختصاصی   1

علی عمادی طرقبه

2

0

87

بیماری شناسی اختصاصی   2

علی عمادی طرقبه

17

0

88

بیماریهای مغز و اعصاب

ناهید الفتی

33

6

89

بیمه و نظامهای پرداخت در نظام سلامت

سمیه فضائلی

27

15

90

بینایی محیطی   تئوری

آسیه احصایی

22

7

91

بینایی محیطی   عملی

آسیه احصایی

22

0

92

بیوشیمی   تئوری

فاطمه ولی نژاد ثانی

17

8

93

بیوشیمی پزشکی   2

ناصر مبرا

27

6

94

بیوشیمی پزشکی 2

ناصر مبرا

1

2

95

بیوشیمی عمومی

حمید صادقیان

44

7

96

پایان نامه

داود سبحانی راد

4

0

97

پایان نامه

هادی استادی مقدم ,  عباس عظیمی خراسانی ,  جواد هرویان شاندیز ,  عباسعلی یکتا ,  آسیه احصایی

22

0

98

پایان نامه

معصومه سرباز

13

0

99

پرونده الکترونیک سلامت

مرضیه معراجی

23

5

100

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

رویا بخشی زاده مهاجر

45

11

101

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

سید مرتضی موسوی گرمارودی

20

15

102

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

سعید نمازی زادگان

25

10

103

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

سپیده نوقابی

45

13

104

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

محمد شمس الدین دیانی تیلکی

43

12

105

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

محمد شمس الدین دیانی تیلکی

37

12

106

تشخیص افتراقی در اختلالات گفتار و زبان

حمیده قائمی

15

11

107

تشریح اعصاب

سمیه فلاح نژاد

22

7

108

تشریح اعصاب

سمیه فلاح نژاد

5

0

109

تشریح اندام پایینی  پایه و تخصصی

قاسم سازگار

21

18

110

تشریح و بافت شناسی چشم

عباس محمدی پور

17

4

111

تضمین   QA  و کنترل کیفی   QC  روشهای تصویر برداری پزشکی

سیدمحمد هاشمی ,  شبنم علومی

36

7

112

تضمین و کنترل کیفی روشهای تصویر برداری پزشکی

شبنم علومی

20

7

113

تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی

مهدی هرویان

21

9

114

تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاههای رادیولوژی

مهدی هرویان

1

9

115

تفسیر موضوعی قرآن

سعید نمازی زادگان

22

13

116

تفسیر موضوعی قرآن

مرتضی اسدی کاخکی

36

7

117

تفسیر موضوعی قرآن

مرتضی اسدی کاخکی

41

7

118

تفسیر موضوعی قرآن

سعید نمازی زادگان

24

12

119

تفسیر موضوعی قرآن

محمدجعفر جهانگیرفیض آبادی

45

0

120

تکنیک های اختصاصی پیشرفته

افسانه زینل زاده

8

17

121

تکنیکها و جنبه های بالینی تصویر برداری   MRI

محمد جواد محرابی فر

35

11

122

تکنیکها و جنبه های بالینی تصویر برداری   ام آر ای

محمد جواد محرابی فر

20

11

123

تکنیکهای تصویربرداری با امواج فراصوتی پزشکی

علی فیضی لائین

20

4

124

تکنیکهای تصویربرداری با امواج فراصوتی پزشکی

علی فیضی لائین

38

4

125

تمرین درمانی   روشهای اختصاصی تمرین درمانی PNF

سلمان نظری مقدم

24

10

126

تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی

افسانه زینل زاده

21

17

127

توان بخشی در اپتومتری

جواد هرویان شاندیز

7

15

128

تئوری اکوپیشن

ثریا قرباغی

22

5

129

جراحی عمومی

خسرو روانخواه

37

1

130

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان در بخش پرتوشناسی تشخیصی

قربان صفائیان

37

13

131

خون شناسی 2

محمدهادی صادقیان

41

6

132

داروشناسی

آذر حسینی ,  حسن رخشنده ,  آرزو رجبیان

23

25

133

داروشناسی

آذر حسینی ,  حسن رخشنده ,  آرزو رجبیان

22

22

134

داروشناسی چشم پیشرفته

سیدهادی موسوی ,  حسن رخشنده ,  حمیدرضا صادق نیا

9

2

135

دانش خانواده و جمعیت

محمد شمس الدین دیانی تیلکی

44

15

136

دانش خانواده و جمعیت

محمد شمس الدین دیانی تیلکی

28

15

137

دانش خانواده و جمعیت

محمد شمس الدین دیانی تیلکی

35

15

138

درمان آنومالیهای دید دوچشمی 1   تئوری

عباسعلی یکتا

17

18

139

درمانهای دستی اختلالات عملکردی مفاصل ستون فقرات

مجید شهبازی محب سراج ,  سلمان نظری مقدم ,  حسین نگهبان سیوکی

10

5

140

دزیمتری پرتوهای یونیزان

محسن اسدی نژاد

31

12

141

رادیوبیولوژی

امیر حسین ضیایی مشهدی

1

8

142

رادیوبیولوژی

امیر حسین ضیایی مشهدی

21

8

143

رادیولوژی

مسعود مهدوی راشد

34

8

144

رادیولوژی

مسعود مهدوی راشد

24

8

145

رشد کودک

نادر متین صدر

23

5

146

رشد و تکامل گفتار و زبان

تکتم مالکی شاه محمود

19

16

147

روانشناسی رشد

رمضانعلی قادری ثانوی

23

2

148

روانشناسی رشد و تکامل

رمضانعلی قادری ثانوی

18

4

149

روانشناسی عمومی

رمضانعلی قادری ثانوی

43

1

150

روانشناسی عمومی و رشد

رمضانعلی قادری ثانوی

17

2

151

روش تحقیق در سیستمهای بهداشتی

حسین نگهبان سیوکی

9

10

152

روش تحقیق در علوم بهداشتی

حمید حیدریان

7

2

153

روشهای ارتباطی مکمل و جایگزین در اختلالات گفتار و زبان

فاطمه حارث آبادی

15

20

154

روشهای پرتونگاری 2

امیر حسین ضیایی مشهدی

41

8

155

روشهای کنترل کیفی

مهران غلامین

41

1

156

روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی

مهران غلامین

23

1

157

زبان اختصاصی اچ آی ام   1

ساناز سادات محمودیان

22

12

158

زبان انگلیسی عمومی

معصومه حسن پور

34

5

159

زبان انگلیسی عمومی

سعیده بهروز نیا

26

7

160

زبان انگلیسی عمومی

محمدرضا کارگزار

34

0

161

زبان تخصصی

محسن اسدی نژاد

1

12

162

زبان تخصصی

محسن اسدی نژاد

15

12

163

زبانشناسی و آواشناسی بالینی

سیده مریم فضائلی

6

0

164

زیست شناسی مولکولی سلولی

احسان صبوری ,  مهران غلامین

27

10

165

ژنتیک

طیبه حمزه لوئی

38

1

166

ژنتیک

طیبه حمزه لوئی

24

1

167

ژنتیک پزشکی

آریانه صدر نبوی

1

0

168

ژنتیک پزشکی

علیرضا پاسدار

18

5

169

ژنتیک پزشکی

آریانه صدر نبوی

43

6

170

ساختمان داده ها و برنامه نویسی کامپیوتر  2

سیدمحمد طباطبائی

4

9

171

سمینار

هادی صفدری

23

0

172

سیستمهای رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی   2

معصومه سرباز

22

5

173

طرح و پژوهش

فاطمه حارث آبادی ,  داود سبحانی راد ,  تکتم مالکی شاه محمود ,  حمیده قائمی ,  زهرا قیومی

19

1

174

عدسیهای تماسی 1

آسیه احصایی

17

1

175

عدسیهای تماسی پیشرفته   تئوری

عباسعلی یکتا

6

8

176

عصب   روانشناسی زبان

داود سبحانی راد ,  تکتم مالکی شاه محمود

6

10

177

فارماکولوژی

آذر حسینی ,  حسن رخشنده ,  آرزو رجبیان

46

26

178

فارماکولوژی و سم شناسی

محمد طاهر بروشکی ,  فاطمه فروزانفر

24

8

179

فناوری ارتباطات بهداشتی

مرضیه معراجی

5

5

180

فناوری اطلاعات سلامت   2

سمیه فضائلی

23

13

181

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

قربان صفائیان

14

12

182

فیزیک پرتوها

شبنم علومی

47

12

183

فیزیک حیاتی

قربان صفائیان

27

11

184

فیزیک حیاتی

قربان صفائیان

42

11

185

فیزیک صوت

صادق جعفرزاده

17

15

186

فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی 2

حسین نگهبان سیوکی

25

12

187

فیزیوتراپی در بیماریهای قلبی، عروقی و تنفسی

میترا پارسا

37

5

188

فیزیولوژی اپتیک 1

عباس عظیمی خراسانی

21

18

189

فیزیولوژی اعصاب

سید محمود حسینی ,  محمدناصر شافعی

20

9

190

فیزیولوژی اعصاب

محمد محمدزاده

23

9

191

فیزیولوژی عصب و عضله

محمد محمدزاده ,  محمدناصر شافعی

22

20

192

فیزیولوژی عمومی

سارا حسینیان

1

14

193

فیزیولوژی نظری

زهرا غلام نژاد ,  سارا حسینیان

43

14

194

کارآموزی بالینی در اختلال در بلع   2

حمیده قائمی

14

0

195

کاربرد تکنیک های پیشرفته در اصلاح عیوب انکساری چشم

آسیه احصایی

3

6

196

کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی

شبنم علومی

2

0

197

کاربرد رایانه در تصویر برداری پزشکی

شبنم علومی

47

0

198

کارکرد اکوپیشنال در طول زندگی

ثریا قرباغی ,  نادر متین صدر

22

7

199

کدگذاری مرگ و میرها

معصومه سرباز

25

6

200

کمک های اولیه

امیر حسین میرحقی ساعتچی

8

8

201

کمک های اولیه

امیر حسین میرحقی ساعتچی

19

8

202

کمک های اولیه

امیر حسین میرحقی ساعتچی

2

8

203

کمکهای اولیه

امیر حسین میرحقی ساعتچی

7

8

204

کمکهای اولیه

امیر حسین میرحقی ساعتچی

5

8

205

کمکهای اولیه

امیر حسین میرحقی ساعتچی

9

8

206

کینزیولوژی و بیومکانیک   ستون مهره‌ای

حسین اصغر حسینی

34

1

207

کینزیولوژی و بیومکانیک   ستون مهره‌ای

مجید شهبازی محب سراج

15

3

208

کینزیولوژی و بیومکانیک  1

مجید شهبازی محب سراج

22

4

209

کینزیولوژی و بیومکانیک 1

نادر متین صدر

22

5

210

ماساژ و موبیلیزاسیون اندامها

مجید شهبازی محب سراج ,  سلمان نظری مقدم

31

12

211

مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت

سید سعید طباطبایی

18

17

212

متون انگلیسی پزشکی

مهران غلامین

27

9

213

متون انگلیسی و ترمینولوژی پزشکی

مهران غلامین

46

9

214

مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

خلیل کیمیافر

5

7

215

مدیریت اطلاعات سلامت 2

خلیل کیمیافر

16

10

216

مدیریت اطلاعات سلامت در بحران

زهرا ارشادنیا

29

8

217

مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت

سمیه فضائلی

25

14

218

مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی

علی وفایی نجار

46

11

219

مدیریت بیمارستانی و رفتار سازمانی

علی وفایی نجار

14

11

220

مدیریت در گفتار درمانی

تکتم مالکی شاه محمود

17

6

221

مدیریت فناوری در حوزه سلامت

مرضیه معراجی

21

5

222

مراقبت از بیمار در بخش تصویر برداری پزشکی

سیدموسی مهدی زاده طرقدر

46

1

223

مقدمات اپتومتری   تئوری

هادی استادی مقدم

4

0

224

میکروب شناسی   تئوری

سید مهدی حسینی بافقی

1

1

225

میکروب شناسی عمومی

سید مهدی حسینی بافقی

43

1

226

نابسامانیهای گفتار و زبان در آسیب دیدگی شنوایی

فاطمه حارث آبادی

18

24

227

ناروانی های گفتار

زهرا قیومی

18

12

228

هورمون شناسی

ناصر مبرا

24

2

229

هورمون شناسی

فاطمه ولی نژاد ثانی

43

6