دانشکده علوم پيراپزشکی

غربالگری فشار و آزمایش خون به مناسبت هفته سلامت در دانشکده علوم پیراپزشکی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پیراپزشکی، همزمان با هفته سلامت در روز بیست و یکم اردیبهشت ماه غربالگری فشار و آزمایش خون جهت اساتید و همکاران در دو بخش آقایان و خانم ها انجام شد.