دانشکده علوم پيراپزشکی

در این دانشکده دو سایت برای استفاده دانشجویان وجود دارد که شامل سایتی با 25 سیستم برای استفاده عموم دانشجویان و سایتی مختص تحصیلات تکمیلی با 18 سیستم می باشد.  یک کارگاه کامپیوتر با 20 سیستم تحت نظارت واحد آی تی دانشکده جهت برگزاری کلاس ها و کارگاه ها در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. همچنین 6 عدد اکسس پوینت در دانشکده وجود دارد که امکان استفاده دانشجویان از WIFI را فراهم می کند. هر یک از دانشجویان نیز دارای حجم مشخصی از ترافیک بصورت روزانه و ایمیل رایگانی مختص خود می باشند.