دانشکده علوم پيراپزشکی

تماس با ما

تماس با دفتر توسعه آموزش(EDO)                                                                 

  اطلاعات تماس
   
دفتر توسعه آموزش
مشهد – میدان آزادی –درب شرقی دانشگاه فردوسی مشهد– پردیس دانشگاه –
دانشکده علوم پیراپزشکی - طبقه دوم- اتاق 307
 
تلفن: 38846710 (51)
نمابر: 38846728 (51)
 
   
  آدرس پستی
 
دفتر توسعه آموزش
میدان آزادی – درب شرقی دانشگاه فردوسی مشهد– پردیس دانشگاه
دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد
اتاق 307
 
کد پستی: 9177948964
   
  نقشه دسترسی به دانشکده علوم پیراپزشکی
   
  نقشه دسترسی به دفتر توسعه آموزش EDO (نقشه ساختمان)
 

دانشکده علوم پیراپزشکی - طبقه دوم- اتاق 307