دانشکده علوم پيراپزشکی

جشنواره شهید مطهری

 

  آیين نامه جشنواره آموزشی شهيد مطهری

 

جشنواره آموزشی شهيد مطهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف معرفی و تجلیل از فرآيندهای آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری و نیز ترویج نوآوری، ابداع و معرفی فرآيندهای جديد به منظور ارتقای آموزش عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار می­گردد.

   * آیین نامه جشنواره شهید مطهری

 

 اهداف
 • ايجاد فضای رقابت سالم در تحولات علمی آموزشی علوم پزشکی در سطح کشور
 • شناسایی و معرفی فرايندهای جديد آموزشی به عنوان الگو در سطح کشوری، منطقه ­ای و بين ­المللی
 •  ارج نهادن به زحمات فعالان عرصه آموزش عالی علوم پزشکی اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان حوزه آموزش عالی علوم پزشکی کشور
 •  ایجاد بستر مناسب جهت نشر فعالیت­های توسعه موسسات آموزش عالی علوم پزشکی و تبادل تجربیات
 •  تشویق تولید تجهيزات، دستگاه­ها و لوازم کمک آموزشی جدید

  

 حیطه های جشنواره شهید مطهری
 • حیطه یاددهی و یادگیری
 • حیطه ارزشیابی
 • حیطه مدیریت و رهبری آموزشی
 • حیطه یادگیری الکترونیکی
 • حیطه طراحی و تولید محصولات آموزشی
 • حیطه تدوین و بازنگری برنامه ­های آموزشی

      *راهنمای حیطه های جشنواره

  

 دبیرخانه جشنواره

 

دبیرخانه جشنواره کشوری شهید مطهری در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت و دبیرخانه جشنواره دانشگاهی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مستقر می­باشد.

دبیرخانه، مسؤولیت انجام کلیه امور اداری مشتمل بر اطلاع رسانی، انجام مکاتبات و ارسال دعوتنامه ­ها، مدیریت فرایند داوری، برگزاری جلسات کمیته­ های تخصصی و هیأت داوران و در نهایت برگزاری مراسم جشنواره را بر عهده دارد.

 

کمیته اجرائی

 

برای هدايت و اجرای برنامه­ های جشنواره کشوری، کميته اجرایی جشنواره متشکل از اعضای زیر تشکيل می­شود تا نسبت به برنامه ­ریزی و اجرایی کردن امور مرتبط با برگزاری جشنواره کشوری اقدام نمايد.

 • معاون آموزشی وزارت (رییس جشنواره)
 • رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت (دبیر علمی جشنواره)
 • معاون اجرايی معاونت آموزشی
 • دبير اجرایی به انتخاب رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت
 • معاونان و کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت به انتخاب رئيس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت

 

 شاخص های ارزیابی دانشکده علوم پیراپزشکی

* شاخصهاي ارزیابی گروه آموزشي برتر

*شاخصهای ارزیابی عضو هیئت علمی برتر

*شاخصهای ارزیابی وب سایت برتر

  

 کتابچه فرآیندهای منتخب

*سیزدهمین جشنواره شهید مطهری

*دوازدهمین جشنواره شهید مطهری

*یازدهمین جشنواره شهید مطهری

   adamak.jpg - 13.80 kB   فرمت ارسال خلاصه فرآیند برای چهاردهمین جشنواره شهید مطهری

سامانه "ثبت نوآوری آموزشی" در دانشگاه علوم پزشکی گیلان راه اندازی شد سامانه فعالیت های نوآورانه وزارت بهداشت(ثبت فرآیندهای نوآورانه/ ثبت فرآیندهای جشنواره شهید مطهری)

راهنمای ثبت فرآیند در سامانه فعالیت های نوآورانه وزارت بهداشت