دانشکده علوم پيراپزشکی

اطلاعیه انتقال و مهمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران درنیمسال اول 1402-1401

 

 بر طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران در نیمسال اول 1402-1401 دانشجوی مهمان جدید نمی پذیرد.

لازم به ذکر است درخواست تمدید مهمانی دانشجویانی که در نیمسال دوم 1401-1400 مهمان آن دانشگاه بوده اند می بایست از طریق اتوماسیون  اداری همراه با جدول پیشنهادی انتخاب واحد جهت طرح در کمیسیون به آن دانشگاه ارسال گردد. به مکاتباتی که خارج از بازه زمانی ( مطابق جدول زمانبندی سامانه نقل و انتقال وزارت متبوع) ارسال گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.