دانشکده علوم پيراپزشکی

اطلاعیه تربیت بدنی

 

دانشجویان گرامی:

به اطلاع می رساند تمامی کلاس های درسی تربیت بدنی 1 و 2 از روز شنبه مورخ 17‏/02‏/1401 طبق برنامه درسی انتخاب واحد شده به صورت حضوری برگزار می گردد . همچنین اساتید تربیت بدنی نمره نهایی واحدهای 1 و 2 تربیت بدنی را به صورت ذیل محاسبه خواهند کرد .

12 نمره اجرای فعالیت تربیت بدنی برنامه ریزی شده  ( 24 جلسه 45 دقیقه ای ) در سامانه مجازی تربیت بدنی به آدرس :http:‏/‏/mums.rahafarin – fum.ir    تا تاریخ 26‏/03‏/1401

8 نمره شرکت حضوری در کلاس های تربیت بدنی