دانشکده علوم پيراپزشکی

اطلاعیه انتقال و مهمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

دانشجویان گرامی:

قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد،بدیهی است این معاونت صرفا درخواست های مهمانی را که رشته / مقطع ذیربط در این دانشگاه دایر باشد را مورد بررسی قرار خواهد داد.

برای مشاهده لیست رشته های دایر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در اینجا کلیک نمائید.