دانشکده علوم پيراپزشکی

اطلاعیه پیام رسان های ایرانی

 

دانشجویان گرامی: 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران تخصصی در فضای مجازی صرفاً از طریق کانال مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در پیام رسان   سروش پلاس  به آدرس زیر صورت خواهد پذیرفت:

 ~ کانال مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در پیام رسان سروش پلاس }

http:‏/‏/Splus.ir‏/mumsPG

همچنین ارتباط مستقیم دانشجویان‏/دستیاران گرامی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه در    پیام رسان سروش پلاس از طریق شماره  09037270922 امکانپذیر می باشد.