دانشکده علوم پيراپزشکی

مراسم صبحگاهی زیارت عاشورا در دانشکده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پیراپزشکی، مطابق با هر چهارشنبه مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا در محل نمازخانه دانشکده علوم پیراپزشکی با حضور جمعی از همکاران در تاریخ 28 اردیبهشت برگزار گردید.

همچنین پس از مراسم، پذیرایی صبحانه به همت همکاران تازه استخدام شده تدارک دیده شده بود.