دانشکده علوم پيراپزشکی

همکاران EDO

دکتر سلمان نظری مقدم

دکتری تخصصی فیزیوتراپی

ایمیل: Nazaryms[at]mums.ac.ir

تلفن تماس : 20-38846710-051  -  داخلی 326

CV

مسئول دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده

کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده

سرکار خانم سیده الهام شمسیان

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

ایمیل : shamsiane2 [at]mums.ac.ir

تلفن تماس :  20-38846710-051  -  داخلی 344